Echika Trading, gevestigd aan Egersundweg 11A, 9723JM te Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.beautybyechika.nl

Egersundweg 11A

9723JM Groningen

Te bereiken via info@beautybyechika.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Echika Trading verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautybyechika.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Echika Trading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Echika Trading analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Echika Trading neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Echika Trading) tussen zit. Echika Trading gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Lightspeed webshop, PostNL verzender, Mollie Payment.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Echika Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:  Naam, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer -> die nodig zijn voor de verwerking van bestellingen -> deze worden daarna niet meer gebruikt -> deze kunnen ten alle tijden opgevraagd worden, gewijzigd of verwijderd worden door contact op te nemen via info@beautybyechika.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Echika Trading verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Echika Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Echika Trading gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Echika Trading en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautybyechika.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Echika Trading wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Echika Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautybyechika.nl Bij een eventueel datelek zullen wij binnen 72 uur contact opnemen en dit melden Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

 

 

COOKIEPOLICY

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. 

Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jouw bezochte site, kan de cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. 

Echika Trading maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link tracking. Bij link-tracking zijn elementen toegevoegd aan de URL, aan de hand waarvan wij je kunnen herkennen als je vanuit onze marketing e-mails doorklikt naar onze website. 
 

Ons beleid inzake cookies

 

Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op beautybyechika.nl. Cookies worden door ons gebruikt om je gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere content te filteren naar je interesses. Onderstaand vind je verdere uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je je, indien je dat wenst, kunt afmelden voor cookies.
 

Type cookies

Ongetwijfeld heb je al ervaring met het gegeven dat bedrijven cookies plaatsen op je computer, tablet of telefoon. Echika Trading maakt onderscheid in de volgende type cookies: 
  • Functionele cookies: Cookies die noodzakelijk zijn om online te kunnen winkelen. 
  • Analytische cookies: Cookies die ons helpen erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website of in nieuwsbrieven. 
  • Tracking / third party cookies: Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen gerichte aanbiedingen te doen of (product) content te tonen. 
Echika Trading gebruikt op dit moment de onderstaande cookies: 

Functionele cookies: 
Dit zijn vereiste cookies die noodzakelijk zijn om online te kunnen winkelen op beautynyechika.nl. Denk hierbij aan het onthouden van je winkelwagen, je favorieten, inlog mogelijkheden en weergave van visuele elementen op de webshop. 

Analytische cookies: 
De analytische cookies helpen ons om het surfgedrag op onze webshop te volgen en er achter te komen waar we ons productaanbod nog verder kunnen verbeteren. Hier vallen ook analyse tools onder waar je als klant je ervaringen van je winkelbezoek met ons kan delen. 

Tracking / third party cookies: 
Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Deze cookies verzamelen gegevens over uw gedrag op Echika Trading en geven ons de gelegenheid om u een gerichte aanbieding te doen. 

Wat gebeurd er als je cookies niet toestaat?

Als je er niet mee akkoord gaat om de vereiste cookies op beautybyechika.nl te accepteren, dan zal je niet in staat zijn een bestelling te plaatsen op onze website. Via de cookie instellingen kunt u uw voorkeuren beheren.  
 
Product added to wishlist

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish.